Ustroje totalitarne na świecie

Wśród systemów politycznych występujących w państwach, najpopularniejszym jest demokracja. W demokracji występuje wiele ograniczeń władzy, niepozwalających na jej nadużywanie, a przy tym ludzie mają dużo swobód i praw obywatelskich. Nie wszędzie na świecie występuje demokracja, wciąż występują na mapie świata kraje, w którym panuje dyktatura i totalitaryzm. Totalitaryzm charakteryzuje się całkowitym podporządkowaniem jednostki państwu, swobody obywatelskie są bardzo ograniczone, podobnie jak dostęp obywateli do różnego rodzaju towarów oraz dóbr. W krajach o ustroju totalitarnym charakterystyką rzeczą jest występowanie bardzo rozbudowanego aparatur terroru, przemocy i inwigilacji. Obywatele nie mogą swobodnie głosić swoich poglądów, gdyż muszą być one zgodne z linią programową, głoszoną przez państwo. Wszelkie formy nieposłuszeństwa są duszone w zarodku, często za nieodpowiednie poglądy karze się ludzi więzieniem, torturuje ich lub skazuje na śmierć. Państwa totalitarne najczęściej działają pod szyldem odpowiedniej ideologii, której podporządkowane są wszystkie dziedziny życia. Propaganda ideologiczna dotyka każdego i wszystkich. W państwach totalitarnych występują obozy pracy przymusowej dla niepokornych osób. Państwa totalitarne bardzo dbają o rozwój militarny, zaniedbując potrzeby obywateli.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

.