Ustrój socjalistyczny w Polsce

Do 1989 roku w Polsce panował ustrój socjalistyczny. Polska, mimo że nie była częścią Związku Radzieckiego i nie wchodziła w skład jego terytorium, była ściśle zależna od tego kraju i to tam zapadało wiele decyzji istotnych dla Polski. Był to ustrój, w którym nic nie było tak jak być powinno. Gospodarka była centralnie planowana, nie było własności prywatnej, lecz wyłącznie państwowa, a dookoła panowała wszechobecna propaganda. Dodatkowo należało bardzo uważać na to co się mówi i z kim się zadaje, gdyż nad polityczną poprawnością czuwał specjalny aparat państwowy, który zajmował się wyszukiwaniem niepokornych, buntowników oraz ”wrogów” narodu. Były to czasy, w których zginęło wielu ludzi, tylko za to, że odważyło się mieć poglądy inne niż te, których wymagała rządząca partia. Panował wówczas ogromny chaos i mimo, że każdy miał wówczas zatrudnienie, to jednak zdobycie tego zatrudnienia nie polegało na rozsądnym zapotrzebowaniu gospodarczym i rynkowym, lecz na znajdowaniu miejsca dla każdego, nawet jeśli dany pracownik na stanowisku nie był potrzebny. Było to zatrudnianie pięciu osób do jednej miotły, a więc przerost zatrudnienia i tworzenie niepotrzebnych etatów. Panowała wówczas propaganda ustrojowa co powodowało brak dostępności lub problem ze zdobyciem zagranicznych towarów, głównie z zachodu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

.