Transformacja ustrojowa w Polsce

Ustrój socjalistyczny jaki panował w Polce od połowy lat czterdziestych do roku 1989 był bardzo złym ustrojem. Ideologiczna poprawność panująca w kraju zatruwała umysły ludzi, szerzyła się korupcja i załatwianie różnego rodzaju spraw z pominięciem legalnych procedur, głównie ze względu na problemy z dostępem wszelkiej maści towarów pierwszej potrzeby, na przykład papieru toaletowego czy mydła. Jednak Stany Zjednoczone poprzez swoją nieugiętą postawę doprowadziły Związek Radziecki, pod wpływem którego znajdowała się Polska, do bankructwa. Wymusiło to na władzach tego kraju dokonanie szeregu reform, a reformy zawsze zwiastują koniec wielkiego i sztucznego imperium, jakim był Związek Radziecki. Polska odzyskała suwerenność w 1989 roku, kiedy to odbyły się obrady okrągłego stołu. Podczas tych obrad przy jednym stole, zasiedli przedstawiciele komunistycznych władz oraz demokratycznej opozycji, w celu osiągnięcia kompromisu, satysfakcjonującego obie strony. Udało się osiągnąć ten kompromis, co doprowadziło do pierwszych wolnych wyborów w Polsce, po wojnie. Były to wybory kontraktowe, gdyż w zamian za miejsca w Sejmie, obóz rządzący dotychczas otrzymał możliwości obsadzenia stanowiska prezydenta swoim człowiekiem. Tym prezydentem został Wojciech Jaruzelski. Nie pełnił on jednak swojej funkcji długo, gdyż w 1990 roku odbyły się całkowicie wolne wybory prezydenckie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

.