Premier oraz Rada Ministrów

Jednym z ważniejszych organów mających wpływ na życie polityczne w Polsce, jest Rada Ministrów. Na czele Rady Ministrów stoi Prezes Rady Ministrów czyli Premier. Zadaniami Rady Ministrów jest prowadzenie polityki wewnętrznej oraz zagranicznej Polski. Premier jest przedstawicielem Rady Ministrów i reprezentuje ten organ, odpowiada także za jej bieżącą politykę i koordynuje jej prace. Rada Ministrów jest organem władzy wykonawczej, a jednym z jej zadań jest zapewnienie wykonania ustaw. Rada Ministrów uchwala także między innymi projekt budżetu państwa. Rada Ministrów oraz stojący na jej czele Prezes mają bardzo duże kompetencje w zakresie realizowania polityki w Polsce. Członkowie Rady Ministrów mogą wydawać rozporządzenia. Premier jako reprezentant Rady Ministrów pojawia się na wszystkim oficjalnych uroczystościach, a jako przedstawiciel władzy wykonawczej ma faktycznie największe znaczenie dla polityki państwa, gdyż jego kompetencje polegają na podejmowaniu ważnych decyzji, a nie tylko tych mających charakter honorowy, tak jak w przypadku prezydenta. W niektórych krajach Premier jest najważniejszą osobą w państwie, tak jest na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie premier jest głową państwa. W tym kraju nie ma jednak prezydenta, jest natomiast królowa, spełniająca funkcje honorowe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

.