Polityka w środkach masowego przekazu

Polityka jest bardzo istotną dziedziną życia, gdyż ma wpływ na życie wielu ludzi. Dlatego też jest ona wszechobecna w środkach masowego przekazu. Informacje dotyczące polityki i polityków można znaleźć codziennie w dużych ilościach we wszystkich mediach – w sieci internetowej, w radiu, w telewizji oraz w prasie, gdyż funkcjonuje wiele dzienników i magazynów politycznych. W telewizji i w sieci internetowej na bieżąco podawane są wydarzenia polityczne, komentowane są różnego rodzaju sprawy oraz decyzje podejmowane przez polityków z całego świata. W polskiej telewizji transmitowane są także obrady sejmowe, które jednak nie cieszą się zbyt duża oglądalnością, gdyż polegają one na czytaniu różnych przemówień, które na ogół do niczego nie prowadzą. Polityka w mediach jest obecna na każdym kroku, tak samo jak obecna jest w codziennym życiu. Od decyzji polityków zależy to, ile podatków przyjdzie zapłacić, jakie są ceny w sklepach oraz na stancjach benzynowych. Ludzie interesują się polityką i ta spirala wzajemnie się nakręca, choć należy pamiętać, iż jest to w dużej części spirala wrogości, gdyż zwłaszcza w Polsce politycy są znienawidzeni. Polacy mają wiele zaszłości historycznych, wciąż pamiętany jest poprzedni ustrój i stąd taka wroga postawa wobec polityków. W polskiej polityce występuje wiele niegodziwych postaci i dlatego wywołują one negatywne emocje.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

.