Partie polityczne w Polsce i na świecie

W polskim parlamencie zasiada W polskim parlamencie zasiada czterystu sześćdziesięciu posłów. W Polsce ni ma obowiązku istnienia partii politycznych, dlatego też możliwa jest sytuacja, gdy w Sejmie znajdzie się czterystu sześćdziesięciu posłów niezrzeszonych. Jest to jednak sytuacja czysto teoretyczna i w praktyce niespotykana. Dzieje się tak dlatego, że za pomocą partii politycznych nie tylko łatwiej jest dostać się do Sejmu, ale też łatwiej jest sprawować władzę i podejmować ważne decyzje, po jej ewentualnym objęciu. Dlatego też politycy w Polsce tworzą partie polityczne i dołączają do nich. Partie polityczne rozróżniają się zasadniczo swoim programem. Występują partie lewicowe, partie prawicowe, liberalne oraz inne, na przykład komunistyczne czy partie zrzeszające miłośników piwa i innych trunków. Partie polityczne posiadają swoje statuty i regulaminy, które członkowie muszą przestrzegać. Partiom politycznym jest łatwiej działać niż samodzielnym posłom także ze względu na finanse. Grupie kilkunastu lub kilkuset osób łatwiej jest zebrać odpowiednie ilości funduszy, które są niezbędne choćby do tego by móc prowadzić kampanię wyborczą, konieczną do tego by dostać się do Sejmu. Ponadto partie polityczne po osiągnięciu odpowiedniego progu wyborczego dostają po wyborach zwrot środków poniesionych na kampanie wyborcze, ze środków budżetu państwa.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

.