Lewicowe partie polityczne

Partie polityczne można podzielić ze względu na różne kryteria. Jednym z najistotniejszych jest ich podział ze względu na poglądy wyznawane przez polityków tych partii oraz programy polityczne tychże partii. W tych względów można wyróżnić na przykład partie lewicowe. Partie lewicowe w swoich programach głoszą konieczność interwencjonizmu gospodarczego. Oznacza to, że według zwolenników tego typu poglądów, rynek gospodarczy nie powinien zostać pozostawiony sam sobie, lecz państwo powinno ingerować w rynek, dokonując odpowiednich zmian i kontrolując go, po to by nie chodziło do kryzysów i nadużyć. Powinny wystąpić różnego rodzaju mechanizmy kontrolne, gdy ludzie popełniają wiele błędów, są także chciwi i dbają niekiedy wyłącznie o własne interesy. Partie lewicowe w swoich poglądach głoszą także szerokie rozwiązania pomocy socjalnej, dla osób ubogich i znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Są to różnego rodzaju ulgi, zasiłki i inne formy pomocy, które powinny być finansowane ze środków publicznych. Partie lewicowe głoszą także konieczność wprowadzenia wysokich podatków dla obywateli, z których można finansować działalność państwową oraz socjalną. Partie lewicowe wyróżniają się na ogół także poglądami społecznymi. Propagują równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz postulują równouprawnienie płci.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

.