Korupcja w sferze politycznej

Polityka jest procesem związanym ze sprawowaniem rządów. Posiadanie kontroli nad wieloma ważnymi dziedzinami oraz ludźmi, niekiedy prowadzi do różnego rodzaju nadużyć. Ludzie s istotami słabymi, dlatego zdarza im się popełniać wiele błędów. Posiadana władza kusi i nęci do wykorzystywania jej w swoich celach, które nie zawsze są zgodne z prawem i porządkiem. Jednym z niebezpieczeństwa jakie niesie za sobą posiadanie władzy jest korupcja. Korupcja to w ogólnym rozumieniu przyjmowanie korzyści majątkowych, w zamian za załatwienie korzystnych rozstrzygnięć dla jednej lub większej ilości osób. Człowiek lub grupa osób mających interes, zwraca się do osoby posiadającej odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do jego załatwienia, aby pomogła daną sprawę wykonać, w zamian za korzyści materialne, z pominięciem legalnych procedur. Korupcję warunkuje czas moment w jakim zostaje przekazane dane dobre materialne. Jeśli przekazanie wartościowego przedmiotu następuje przed dokonaniem stosownych czynności, wówczas jest to korupcja. Jeśli natomiast osoba nie prosiła o daną usługę, a po jej legalnym wykonaniu wręcza wykonującej daną sprawę osobie prezent, wówczas nie można mówić o korupcji, lecz o dowodzie wdzięczności za wykonaną pracę. W polityce korupcja jest częstym zjawiskiem, do tego trudno wykrywalnym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

.