Definicja terminu polityka

Polityka przeciętnemu człowiekowi kojarzy się zazwyczaj z politykami, prezydentem, często ludzie mają na ten temat negatywne zdanie, z powodu nieuczciwości niektórych polityków oraz wychodzeniu na jakiś czas różnego rodzaju afer związanych z politykami. Polityka kojarzy się ludziom także z podatkami, co także nie ma pozytywnego zabarwienia. Pojęcie polityki bywało w przeszłości często definiowane, przez rożnych uczonych w piśmie. Polityka według ludzi nauki czyli politologów, rozumiana jest najczęściej jako zespół dążeń określonych ludzi do przejęcia władzy oraz jej utrzymania przez określony lub nieokreślony czas. W tej definicji mieści się kilka innych zagadnień, które także muszą być wyjaśnione aby termin polityka był zrozumiały. Przez zespół określonych działań należy rozumieć czynności umożliwiające objęcie władzy w sposób legalny. To objęcie władzy musi odbyć się według prawnie określonych reguł, ustanowionych i określonych przepisami prawa obowiązującymi w danym kraju. Sama władza to z kolei wykonywanie czynności, które dotykają szerszą grupę osób, a czasami i cały naród. Określony lub nieokreślony czas to natomiast prawnie ustanowiony czas w jaki dane osoby mogą tą władzę sprawować, najczęściej są to kilkuletnie kadencje. Osobami, które mogą sprawować władzę są politycy, którzy muszą spełniać ku temu odpowiednie kryteria.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

.