Archive for the ‘Znaczenie polityki’ Category

Balansowanie na krawędzi

W naszej codzienności istnieje bardzo wiele obszarów, które wzbudzają nasze mniej lub bardziej słuszne niepokoje, a nawet złość. Denerwuje nas przede wszystkim to wszystko, co związane jest z szeroko pojętą niesprawiedliwością. W zakresie działania państwa najbardziej denerwujące są sytuacje, gdy mamy świadomość iż podatki, które każdy płaci są marnotrawione przez niekompetentnych urzędników. A jeśli jeszcze dowiadujemy się, że nie spotyka ich za to żadna kara, to złość rośnie w tempie geometrycznym. Polityka pełna jest niejednoznacznych miejsc, które dają duże pole do popisu osobom będącym na państwowym „garnuszku” i które chcą skorzystać z posiadanej władzy i udzielonych uprawnień, aby odnieść tylko i wyłącznie korzyść majątkową dla siebie. Taki styk polityki i biznesu najbardziej widoczny jest w miejscach, gdzie od decyzji urzędnika zależy to, jak przedsiębiorca będzie mógł dalej prowadzić swój biznes. Jest niestety wiele takich miejsc gdzie nie ustają od lat sygnały mówiące o tym, że liczba osób, które próbują „obejść” obowiązujące procedury poprzez zacieśnienie kontaktów z mającym władzę urzędnikiem, nie maleje, pomimo tego, że kary za prowadzenie takich działań są coraz większe. Read more »

Pożywka dla wszystkich mediów

Media we współczesnym świecie to przeogromna siła, której znaczenia nie sposób przecenić. Prasa, radio, telewizja i w coraz większym zakresie internet mają tak ogromną siłę przekazu, że odpowiednio użyte są w stanie postawić pod znakiem zapytania nawet najlepiej obiecującą karierę i wykreować na gwiazdę osobę, która wydawałoby się, że nie ma do tego żadnych mocnych podstaw. Współczesne media różnią się ogromnie od tych, znanych nam jeszcze sprzed kilkunastu lat. Obecne telewizje informacyjne działają w trybie dwudziestoczterogodzinnym, a portale internetowe potrafią w kilka minut po jakimś wydarzeniu zamieścić pierwsze relacje z danego wydarzenia. Bazują na tym co najbardziej może interesować ich widza. A jedną z najważniejszych rzeczy, jakie bez wątpienia interesują ludzi, jest polityka. I wszystko co z nią związane. Każda najdrobniejsza rzecz, wydarzenie związane z ludźmi polityki, jest natychmiast przekazywane na antenę, komentowane, „wałkowane” na wszystkie strony i powtarzane aż ….aż do wystąpienia kolejnego wydarzenia. Ale politycy też są świadomi tego jak funkcjonują media i potrafią to nierzadko wykorzystać do swoich celów. Potrafią tak sprytnie podsuwać reporterom tematy, żeby wydawało się im, że sami to zdobyli i tym samym uruchamiają opisaną wyżej machinę. Read more »

Praca nie dla każdego

Są profesje, które po krótkim przeszkoleniu może wykonywać praktycznie każdy. Są też takie zawody, do których niektórzy mają naturalne predyspozycje i doskonale się do nich nadają, a niektórzy, choćby latami ćwiczyli, to nigdy nie osiągną w danym zawodzie statusu choćby „rzemieślnika”. Bo brakuje im tego czegoś. Tak właśnie jest z zawodem polityka. Jest to działanie bardzo specyficzne, wymagające od osoby chcącej zająć się tym tematem na poważnie, a co istotniejsze, odnosić w nim sukcesy, spełnienia wymogu wielu różnych i ważnych cech i umiejętności. Osoba, która chce wspiąć się jak najwyżej na drabince władzy musi umieć nie tylko doskonale współpracować z innymi, bo samodzielnie nie będzie w stanie niczego osiągnąć. Musi także umieć zjednywać sobie wszędzie sojuszników, aby móc na nich liczyć, gdy przyjdzie taka potrzeba. Musi być świetnym psychologiem, czytającym zachowania innych i przewidującym przyszłość i zachowania ludzkie. Bo najczęściej najważniejsze jest nie to, co dzieje się obecnie, ale to, co wydarzy się niebawem. I ten kto będzie przygotowany na to, co nadejdzie, Read more »

Moje ty zdrowie kochane

To, że zdrowie to jedna z absolutnie najważniejszych wartości w życiu, nikogo chyba specjalnie przekonywać bez trzeba. Dobra kondycja zdrowotna to absolutna podstawa do tego, by móc korzystać i cieszyć się z wszystkich innych dobrodziejstw życia. Jeśli zdrowie szwankuje wszystkie inne rzeczy także funkcjonują kiepsko. Dobrze zorganizowane państwo doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego polityka zdrowotna prowadzona przez ministerstwo zdrowia to jeden z kluczowych tematów, jakie zajmują ludzi, bo jest im po prostu bardzo bliski. Minister zdrowia jest bardzo często na „cenzurowanym”, bo jego działania przypominające pogodzenie wody i ognia, zawsze spotykają się z krytyką czy to ze strony władz, czy to opozycji, czy też zwykłych obywateli. Mając do dyspozycji ograniczony budżet, musi z jednej strony starać się, aby go nie przekroczyć a z drugiej działać tak, aby żaden pacjent przez jego działanie, albo zaniechanie działania nie ucierpiał, bo w tym wypadku cenę może zapłacić najwyższą – swoje życie. Dlatego też tematy związane z opieką medyczną, Read more »

Dlaczego warto być politykiem

Ludzkie postawy, przekonania są kształtowane od najmłodszych lat. Każdy człowiek uczy się od swoich rodziców, od znajomych, od kolegów i koleżanek mnóstwa najrozmaitszych rzeczy, które wszystkie, w mniejszym bądź większym stopniu budują stopniowo jego osobowość. Dojrzewając zaczyna coraz bardziej świadomie myśleć o tym co wie i o tym, co chciałby robić w swoim życiu. I czasami dochodzi do wniosku, że chciałby robić w życiu coś ważnego, coś, co przekracza granice dbania tylko o swój byt. Jeśli takie myśli rodzą się w głowie, dalsze kroki stają się oczywiste. Bo żeby móc wpływać na otaczający świat, trzeba mieć władzę. A żeby mieć władzę, trzeba być politykiem, bo oni mają największy wpływ na wszystko co nas otacza. To polityka i politycy odpowiadają za fundamenty funkcjonowania państwa, za konstytucję, za ustawy regulujące wszystkie zakresy działania społeczeństwa i rozporządzenia, które szczegółowo je wyjaśniają i wprowadzają w życie. Mogą bardzo wiele i nawet bardzo potężni i majętni przedsiębiorcy są w tym zakresie od nich niemal w pełni zależni. Read more »

Dlaczego tak nie lubimy polityków

Jest na świecie mnóstwo powodów, za które ludzie nie lubią innych ludzi. Najbardziej prozaiczne z nich to zazdrość i niechęć do postawy i zachowań prezentowanych przez inne osoby. Fundamenty takich postaw są bardzo skomplikowane i mają swój zaczątek przeważnie jeszcze w fazie wychowania i dorastania danej osoby i tego z czym miała okazję się spotkać i obcować. Co zostało jej przekazane, co sobie przyswoiła jako swoje, a co odrzuciła. Taka wiedza wyniesiona z dzieciństwa i lat dorastania odciska swe piętno w latach dorosłości. I ma odbicie w zachowaniach. Szczególnie ma to znaczenie w przypadku rzeczy budzących u ludzi ogromne namiętności i zawziętość w dyskusji. Taką rzeczą niechybni jest polityka. Każdy człowiek ma swoje wykształcone i nabyte poglądy i bardzo często w dyskusji z innymi ludźmi chce je przekazać drugiej osobie. To co jest wspólne dla ludzi, nawet różnych opcji politycznych, to jest fakt, że generalnie ludzie parający się polityką nie cieszą się sympatią. Wynika to z zakorzenionych przekonań, iż polityka to tak naprawdę bardzo nieczysta gra, w której ludzie mówią jedno, Read more »

Cechy dobrego polityka

Każda profesja świata ma swoje charakterystyczne cechy i wymusza wręcz na osobach predestynujących do pracy w danym zawodzie, aby charakteryzowały się pewnymi właściwościami, które są niezbędne do tego, aby osiągnąć w niej wysoki stopień profesjonalizmu. Działa to w dwie strony – z jednej osoby, które naturalnie posiadając pewne przymioty mogą szukać zawodów, w których te ich cechy charakteru mogą im pomóc w wybiciu się ponad przeciętność, a z drugiej strony, ludzie wkraczający w pewne środowisko zawodowe, nie mający pewnych cech, ale mających ambicje tam pracować, starają się przyswoić sobie jak najwięcej przymiotów, które pozwolą im odnieść sukces w wymarzonym zawodzie. Tak samo jak w innych zawodach, jest też w polityce. Polityka ma swoje cechy szczególne i osoba, która chce być kimś wybitnym musi mieć je opanowane w bardzo dobrym stopniu. Jest ich wiele, ale za jedne z najważniejszych z pewnością można uznać umiejętność przemawiania i zjednywania sobie ludzi. To ogromnie pomaga i pozwala zręcznym mówcom tuszować nawet braki w formalnym wykształceniu i braki merytorycznych podstaw. Read more »

Praca u podstaw

Osiągnięcie jakiegokolwiek wielkiego celu bez mrówczej, codziennej pracy „u podstaw” praktycznie nigdy nie jest możliwe. To niby oczywista prawda, ale bardzo niewiele osób jest tego tak naprawdę świadomych. Dzieje się tak, bo zazwyczaj widzimy tylko końcowe efekty czyichś działań i wtedy jesteśmy pełni podziwu, że komuś udało się daną rzecz osiągnąć. Ale tego, że dana osoba poświęciła na to np. kilka lat swojego życia to często nie wiemy i wydaje się nam często, że takie osiągnięcia to takie przebłyski geniuszu, czy przysłowiowy łut szczęścia. Podobnie jest w polityce. Każdego dnia oglądając wystąpienia działaczy w telewizji, postępy poszczególnych partii i ich działania no i oczywiście sukcesy, jakie niektóre z nich odnoszą, nie mamy pojęcia jak wielką pracę muszą one wykonać, aby ten sukces, będący uwieńczeniem ich mozolnej pracy, osiągnąć. Polityka dzieje się u podstaw, w najmniejszych jednostkach partyjnych, w powiatach i gminach, gdzie szeregowi członkowie partii swoją codzienną pracą i postawą, dzień w dzień budują z mozołem silne podstawy dla zwycięstw w większej skali. Read more »

Budowa silnej gospodarki

Każda ekipa rządząca ma na głowie całe mnóstwo trosk, obowiązków i zobowiązań. Ekonomia jest nieubłagana, zawsze jest tak, że środków jakimi dysponuje państwo, jest mniej niż potrzeb obywateli je zamieszkujących. Wiedząc to, premier i jego ministrowie musi tak gospodarować, aby maksymalnie efektywnie wykorzystywać posiadane zasoby, kierować siły na to co jest w danej chwili niezbędne i co równie istotne – patrząc w przyszłość, inwestować część środków w te dziedziny życia, które w przyszłości będą istotne i ważne, aby być przygotowanym na to co może się stać i nie być niczym zaskoczonym. Polityka gospodarcza, jaką realizuje państwo jest tematem niezmiernie skomplikowanym, złożonym i budzącym niezmiennie wiele kontrowersji. Wiele z tych kontrowersji bierze się z tego, że tam gdzie jest styk świata polityki, a więc ludzi posiadających władzę i świata biznesu, dysponującego nierzadko ogromnymi zasobami pieniężnymi, jest ogromne ryzyko dojścia do czynów mniej, lub bardziej niezgodnych z prawem. A mówiąc prościej – do korupcji. Read more »

Jak zapewnić wszystkim pracę

Jest wiele istotnych zadań, jakie ma do spełnienia państwo. Jakie ma wręcz obowiązki wobec obywatela. Jednym z najważniejszych jest bez wątpienie zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Jeśli to zadanie jest spełnione, kolejne istotne to zapewnienie mieszkańcom odpowiedniej opieki medycznej, oraz warunków do tego, aby mieli możliwość w jak najszerszym zakresie podjęcia pracy, tak by móc pracować na utrzymanie siebie i swoich rodzin. Polityka społeczna i pracy ma tu do spełnienia niezmiernie ważną rolę, bo to absolutne fundamenty dobrego funkcjonowania każdego społeczeństwa, jeśli jego członkowie mają możliwość pracy i otrzymywania za nią takiego wynagrodzenia, które zaspokoi nie tylko ich podstawowe potrzeby związane z życiem, takie jak jedzenie, picie i dach nad głową, ale pozwoli realizować inne plany, takie jak wakacje, zakup samochodu, czy innych, wymarzonych dóbr. Ich dobrobyt jest jednocześnie fundamentem dobrobytu państwa, bo każdy członek społeczności jest zobowiązany do płacenia podatków, związanych z uzyskiwanym dochodem. Read more »

.