1

2

3

4

5

 

Lewicowe partie polityczne

Partie polityczne można podzielić ze względu na różne kryteria. Jednym z najistotniejszych jest ich podział ze względu na poglądy wyznawane przez polityków tych partii oraz programy polityczne tychże partii. W tych względów można wyróżnić na przykład partie lewicowe. Partie lewicowe w swoich programach głoszą konieczność interwencjonizmu gospodarczego. Oznacza to, że według zwolenników tego typu poglądów, rynek gospodarczy nie powinien zostać pozostawiony sam sobie, lecz państwo powinno ingerować w rynek, dokonując odpowiednich zmian i kontrolując go, po to by nie chodziło do kryzysów i nadużyć. Powinny wystąpić różnego rodzaju mechanizmy kontrolne, gdy ludzie popełniają wiele błędów, są także chciwi i dbają niekiedy wyłącznie o własne interesy. Partie lewicowe w swoich poglądach głoszą także szerokie rozwiązania pomocy socjalnej, dla osób ubogich i znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Są to różnego rodzaju ulgi, zasiłki i inne formy pomocy, które powinny być finansowane ze środków publicznych. Partie lewicowe głoszą także konieczność wprowadzenia wysokich podatków dla obywateli, z których można finansować działalność państwową oraz socjalną. Partie lewicowe wyróżniają się na ogół także poglądami społecznymi. Propagują równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz postulują równouprawnienie płci.

Ustroje totalitarne na świecie

Wśród systemów politycznych występujących w państwach, najpopularniejszym jest demokracja. W demokracji występuje wiele ograniczeń władzy, niepozwalających na jej nadużywanie, a przy tym ludzie mają dużo swobód i praw obywatelskich. Nie wszędzie na świecie występuje demokracja, wciąż występują na mapie świata kraje, w którym panuje dyktatura i totalitaryzm. Totalitaryzm charakteryzuje się całkowitym podporządkowaniem jednostki państwu, swobody obywatelskie są bardzo ograniczone, podobnie jak dostęp obywateli do różnego rodzaju towarów oraz dóbr. W krajach o ustroju totalitarnym charakterystyką rzeczą jest występowanie bardzo rozbudowanego aparatur terroru, przemocy i inwigilacji. Obywatele nie mogą swobodnie głosić swoich poglądów, gdyż muszą być one zgodne z linią programową, głoszoną przez państwo. Wszelkie formy nieposłuszeństwa są duszone w zarodku, często za nieodpowiednie poglądy karze się ludzi więzieniem, torturuje ich lub skazuje na śmierć. Państwa totalitarne najczęściej działają pod szyldem odpowiedniej ideologii, której podporządkowane są wszystkie dziedziny życia. Propaganda ideologiczna dotyka każdego i wszystkich. W państwach totalitarnych występują obozy pracy przymusowej dla niepokornych osób. Państwa totalitarne bardzo dbają o rozwój militarny, zaniedbując potrzeby obywateli.

Transformacja ustrojowa w Polsce

Ustrój socjalistyczny jaki panował w Polce od połowy lat czterdziestych do roku 1989 był bardzo złym ustrojem. Ideologiczna poprawność panująca w kraju zatruwała umysły ludzi, szerzyła się korupcja i załatwianie różnego rodzaju spraw z pominięciem legalnych procedur, głównie ze względu na problemy z dostępem wszelkiej maści towarów pierwszej potrzeby, na przykład papieru toaletowego czy mydła. Jednak Stany Zjednoczone poprzez swoją nieugiętą postawę doprowadziły Związek Radziecki, pod wpływem którego znajdowała się Polska, do bankructwa. Wymusiło to na władzach tego kraju dokonanie szeregu reform, a reformy zawsze zwiastują koniec wielkiego i sztucznego imperium, jakim był Związek Radziecki. Polska odzyskała suwerenność w 1989 roku, kiedy to odbyły się obrady okrągłego stołu. Podczas tych obrad przy jednym stole, zasiedli przedstawiciele komunistycznych władz oraz demokratycznej opozycji, w celu osiągnięcia kompromisu, satysfakcjonującego obie strony. Udało się osiągnąć ten kompromis, co doprowadziło do pierwszych wolnych wyborów w Polsce, po wojnie. Były to wybory kontraktowe, gdyż w zamian za miejsca w Sejmie, obóz rządzący dotychczas otrzymał możliwości obsadzenia stanowiska prezydenta swoim człowiekiem. Tym prezydentem został Wojciech Jaruzelski. Nie pełnił on jednak swojej funkcji długo, gdyż w 1990 roku odbyły się całkowicie wolne wybory prezydenckie.

Ustrój socjalistyczny w Polsce

Do 1989 roku w Polsce panował ustrój socjalistyczny. Polska, mimo że nie była częścią Związku Radzieckiego i nie wchodziła w skład jego terytorium, była ściśle zależna od tego kraju i to tam zapadało wiele decyzji istotnych dla Polski. Był to ustrój, w którym nic nie było tak jak być powinno. Gospodarka była centralnie planowana, nie było własności prywatnej, lecz wyłącznie państwowa, a dookoła panowała wszechobecna propaganda. Dodatkowo należało bardzo uważać na to co się mówi i z kim się zadaje, gdyż nad polityczną poprawnością czuwał specjalny aparat państwowy, który zajmował się wyszukiwaniem niepokornych, buntowników oraz ”wrogów” narodu. Były to czasy, w których zginęło wielu ludzi, tylko za to, że odważyło się mieć poglądy inne niż te, których wymagała rządząca partia. Panował wówczas ogromny chaos i mimo, że każdy miał wówczas zatrudnienie, to jednak zdobycie tego zatrudnienia nie polegało na rozsądnym zapotrzebowaniu gospodarczym i rynkowym, lecz na znajdowaniu miejsca dla każdego, nawet jeśli dany pracownik na stanowisku nie był potrzebny. Było to zatrudnianie pięciu osób do jednej miotły, a więc przerost zatrudnienia i tworzenie niepotrzebnych etatów. Panowała wówczas propaganda ustrojowa co powodowało brak dostępności lub problem ze zdobyciem zagranicznych towarów, głównie z zachodu.

Polityka w środkach masowego przekazu

Polityka jest bardzo istotną dziedziną życia, gdyż ma wpływ na życie wielu ludzi. Dlatego też jest ona wszechobecna w środkach masowego przekazu. Informacje dotyczące polityki i polityków można znaleźć codziennie w dużych ilościach we wszystkich mediach – w sieci internetowej, w radiu, w telewizji oraz w prasie, gdyż funkcjonuje wiele dzienników i magazynów politycznych. W telewizji i w sieci internetowej na bieżąco podawane są wydarzenia polityczne, komentowane są różnego rodzaju sprawy oraz decyzje podejmowane przez polityków z całego świata. W polskiej telewizji transmitowane są także obrady sejmowe, które jednak nie cieszą się zbyt duża oglądalnością, gdyż polegają one na czytaniu różnych przemówień, które na ogół do niczego nie prowadzą. Polityka w mediach jest obecna na każdym kroku, tak samo jak obecna jest w codziennym życiu. Od decyzji polityków zależy to, ile podatków przyjdzie zapłacić, jakie są ceny w sklepach oraz na stancjach benzynowych. Ludzie interesują się polityką i ta spirala wzajemnie się nakręca, choć należy pamiętać, iż jest to w dużej części spirala wrogości, gdyż zwłaszcza w Polsce politycy są znienawidzeni. Polacy mają wiele zaszłości historycznych, wciąż pamiętany jest poprzedni ustrój i stąd taka wroga postawa wobec polityków. W polskiej polityce występuje wiele niegodziwych postaci i dlatego wywołują one negatywne emocje.

Partie polityczne w Polsce i na świecie

W polskim parlamencie zasiada W polskim parlamencie zasiada czterystu sześćdziesięciu posłów. W Polsce ni ma obowiązku istnienia partii politycznych, dlatego też możliwa jest sytuacja, gdy w Sejmie znajdzie się czterystu sześćdziesięciu posłów niezrzeszonych. Jest to jednak sytuacja czysto teoretyczna i w praktyce niespotykana. Dzieje się tak dlatego, że za pomocą partii politycznych nie tylko łatwiej jest dostać się do Sejmu, ale też łatwiej jest sprawować władzę i podejmować ważne decyzje, po jej ewentualnym objęciu. Dlatego też politycy w Polsce tworzą partie polityczne i dołączają do nich. Partie polityczne rozróżniają się zasadniczo swoim programem. Występują partie lewicowe, partie prawicowe, liberalne oraz inne, na przykład komunistyczne czy partie zrzeszające miłośników piwa i innych trunków. Partie polityczne posiadają swoje statuty i regulaminy, które członkowie muszą przestrzegać. Partiom politycznym jest łatwiej działać niż samodzielnym posłom także ze względu na finanse. Grupie kilkunastu lub kilkuset osób łatwiej jest zebrać odpowiednie ilości funduszy, które są niezbędne choćby do tego by móc prowadzić kampanię wyborczą, konieczną do tego by dostać się do Sejmu. Ponadto partie polityczne po osiągnięciu odpowiedniego progu wyborczego dostają po wyborach zwrot środków poniesionych na kampanie wyborcze, ze środków budżetu państwa.

Kampanie wyborcze i polityka

W krajach demokratycznych do przejęcia władzy politycznej, konieczne jest wzięcie udział w wyborach oraz osiągnięcie w nich dobrego wyniku, zapewniającego udział przy podziale ról politycznych. Zanim odbywają się wybory, politycy oraz partie polityczne organizują kampanie wyborcze. Kampanie wyborcze mają na celu zwrócenie uwagi wyborców na partie o osoby kandydujące w wyborach, po to by osoby głosujące oddały swój głos właśnie na tego kandydata a nie na innego. Partie polityczne i politycy stosują różne zabiegi aby zdobyć poparcie głosujących osób. W trakcie kampanii politycznych na ulicach miasta pojawia się wiele plakatów reklamujących danego kandydata, wraz z umieszczonymi hasłami wyborczymi, mającymi przekonać niezdecydowane osoby. Kampanie wyborcze dotykają także środków masowego przekazu. Publikowane są zatem reklamy w telewizji, w radiu, w prasie a przede wszystkim w sieci internetowej. Sieć internetowa jest obecnie szeroko wykorzystywanym narzędziem podczas kampanii wyborczych, ze względu na swoje ogromne możliwości i zastosowania. Podczas kampanii wyborczych politycy oraz partie organizują także wiece wyborcze, na których spotykają się z ludźmi i rozmawiają z nimi, przedyskutowując sporne kwestie do rozwiązania których się zobowiązują podczas wyborów. Kampanie wyborcze wymagają dużych ilości pieniędzy.

Premier Margaret Thatcher

Kilka tygodni temu zmarła jedna z najważniejszych w dwudziestym wieku kobiet pełniących funkcje polityczne – była premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher. Była to osoba o bardzo twardym charakterze, potrafiąca podejmować trudne i wymagające odwagi decyzje. Dlatego też nazywana była „żelazną damą”. Margaret Thatcher pełniła funkcję premiera Wielkiej Brytanii od roku 1979 do roku 1990, a więc przez trzy kolejne kadencje. Była bardzo stanowczym politykiem i nie uginała się pod naciskiem grup zawodowych czy pod wpływem protestów. Wykonywała to co jej zdaniem było najlepsze dla jej kraju. Znana jest przede wszystkim z nieugiętej postawy wobec górników i nierentownych kopalń. Pod jej rządami zamknięto wiele kopalń, które przynosiły straty lub też część z nich sprywatyzowano, mimo, że silnie przeciwko niej występowały związki zawodowe górników. Mimo protestów górników Margaret Thatcher nie ugięła się i w zdecydowany sposób© postawiła na swoim. Do dzisiaj jest za to krytykowana przez górników. Inną ważną sprawą z czasów jej rządów, jest konflikt o Falklandy w latach osiemdziesiątych. Spór dotyczył archipelagu wysp, o które rościła sobie prawa Argentyna. Kiedy kraj ten wysłał tam swoje wojska, Brytyjczycy odpowiedzieli i przejęli sporne wyspy, po krótkiej wojnie. Margaret Thatcher pokazała w ten sposób militarną siłę Wielkiej Brytanii.

Prezydent Ronald Reagan

W historii świata występowało wielu polityków, którzy pozytywnie zapisali się dla ludzi i mieli dobry wpływ na rozwój, funkcjonowanie i losy świata. Jednym z takich polityków był były prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan. Ronald Regan w młodości był aktorem. Swoją karierę zaczynał od udziału w różnego rodzaju reklamach. Reklamował między innymi pasty do zębów czy odplamiacze do ubrań. Oprócz grywania z reklamach zajmował się też aktorstwem. Zagrał w wielu filmach w latach pięćdziesiątych i na początku lat sześćdziesiątych. Były to głównie filmy dotyczące wojny, nie tak dawno zakończonej oraz różnego rodzaju procesów społecznych jakie miały miejsce w tym czasie. W latach sześćdziesiątych zrezygnował z aktorstwa i zajął się polityką. Doświadczenie aktorskie bardzo jednak przydało mu się w karierze politycznej, gdyż był dobrym mówcą, był też osobą bardzo popularną i rozpoznawalną, dzięki filmom, w których grał. Szybko piął się w politycznej drabince. W latach osiemdziesiątych został prezydentem Stanów Zjednoczonych, co miało kluczowy wpływ na losy całego świata. Były to czasy zimnej wojny ze pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Nieugięta i twarda postawa Ronalda Regana, doprowadziła Związek Radziecki do bankructwa i zmusiła na władzach tego kraju dokonanie zmian strukturalnych.

Korupcja w sferze politycznej

Polityka jest procesem związanym ze sprawowaniem rządów. Posiadanie kontroli nad wieloma ważnymi dziedzinami oraz ludźmi, niekiedy prowadzi do różnego rodzaju nadużyć. Ludzie s istotami słabymi, dlatego zdarza im się popełniać wiele błędów. Posiadana władza kusi i nęci do wykorzystywania jej w swoich celach, które nie zawsze są zgodne z prawem i porządkiem. Jednym z niebezpieczeństwa jakie niesie za sobą posiadanie władzy jest korupcja. Korupcja to w ogólnym rozumieniu przyjmowanie korzyści majątkowych, w zamian za załatwienie korzystnych rozstrzygnięć dla jednej lub większej ilości osób. Człowiek lub grupa osób mających interes, zwraca się do osoby posiadającej odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do jego załatwienia, aby pomogła daną sprawę wykonać, w zamian za korzyści materialne, z pominięciem legalnych procedur. Korupcję warunkuje czas moment w jakim zostaje przekazane dane dobre materialne. Jeśli przekazanie wartościowego przedmiotu następuje przed dokonaniem stosownych czynności, wówczas jest to korupcja. Jeśli natomiast osoba nie prosiła o daną usługę, a po jej legalnym wykonaniu wręcza wykonującej daną sprawę osobie prezent, wówczas nie można mówić o korupcji, lecz o dowodzie wdzięczności za wykonaną pracę. W polityce korupcja jest częstym zjawiskiem, do tego trudno wykrywalnym.

.